Blogul lui Ovidiu Gherasim-Proca

11 implicații despre „art world”

Posted in Uncategorized by Ovidiu on 19 August 2016

1. Autosuficiența mic-burgheză pe care o împărtășesc unii dintre animatorii scenelor artistice contemporane ar fi imposibil de menținut fără distincția retorică între teorie și praxis.

2. Fără ea simulacrele critice ar fi mai greu de imaginat, mai dificil de ascuns.

3. Stratagemele autosubversive ale distincției, autonomiei și experienței intraductibile ar aduce mai puțin câștig piețelor financiare. Mai puțini lucrători culturali precari ar scotoci după valorile unice, sclipitoare, în care capitalul preferă să-și conserve energia abstractă, setea de schimbare aproape revoluționară, la adăpost de turbulențele financiare prin care  își sporește constant puterea de decizie politică.

4. Avangarda nu mai este posibilă. Fragila rezervație globală a grupurilor de artiști nu posedă autonomie. Ea conservă acel tip imaginar de libertate pe care statul neoliberal se simte obligat să-l epureze din orice altă sferă a societății pentru a-și consolida puterea politică. Ea există doar pentru că are capacitatea de a inventa noi forme de evaziune, noi tehnici de claustrare, noi limbaje intraductibile, noi experiențe fără scop.

5. Acolo unde dorința de a ocupa policentrul globalist numit „art world” este cea mai presantă, singura strategie eficace de conformare este panica anti-teoretică. Nicio publicație, oricât de aptă ar fi, nu va atenua nevoia de obscuritate prezentă în „art world”.

6. Discursul clarifică ceea ce nu trebuie clarificat.

7. Negrul nu este o culoare, dar nici nu odihnește ochii. Negrul seamănă cu abstracțiunile produse de „art world”.

8. Percepem întunericul așa cum percepem liniștea. Percepem negrul așa cum percepem momentele de liniște. Dar asta e deja un fel de teorie.

9. Arta nu este DINCOLO de mulțimea enunțurilor pe care le poate genera! ARTISTUL NU ESTE DINCOACE DE PROPRIUL SINE!

10. Noi, micii burghezi din marile orașe, suntem cei ce suntem. Existăm prin bunuri de capital sau în ciuda absenței lor din viața și istoria noastră. Vorbim dialecte foarte diferite. Unii dintre noi își doresc să aibă privilegiul de a se exprima exclusiv în termenii propriului lor limbaj.

11. Arta nu mediază între teorie și practică. Teoria nu mediază între artă și practică. Practica nu mediază între artă și teorie.

Comments Off on 11 implicații despre „art world”

%d bloggers like this: